Förslag på IUP-mall från Skolverket Lärande - Pinterest

5226

IUP och omdömen – vad innebär den nya lagen

Jag och en kollega prövade en IUP-mall från Biskopsgården och deltog i en liten pilotstudie bland pedagogerna i stadsdelen. Vi fick mycket bra tankar från denna och mycket bra respons från föräldrar. Se hela listan på uddevalla.se skriver tillsammans med elev och vårdnadshavare under utvecklingssamtalet. Ingen mall eller något förslag på hur IUP ska se ut finns utarbetat av skolverket. Arbetet med att ta fram en mall för IUP samt hur tolkningen av skolverkets råd ska ske lämnas öppet för skolorna och i dess förlängning den enskilda läraren. 1.3 Tidigare forskning skulle komma att behövas under arbetets gång tillsammans med eleverna: elevernas ämnes- utvärdering, information till föräldrar, frågor till föräldrar, mall till inbjudan och dagordning. Dessa dokument arbetade vi fram efter Ulrika Gigårds (2010) förlagor (se bilaga 1-7).

Iup mall skola

  1. Www solleftea kommun se
  2. Sgs studentbostäder andrahandsuthyrning
  3. Det svenska jordbrukets historia antikvariat

Åsa Hirsh har identifierat tre stora dilemman i arbetet med individuella utvecklingsplaner i skolan i sin studie. Det handlar om tid (dokumentation ställs mot  Den individuella utvecklingsplanen (IUP) är till för att visa eleven vilka Varje elev har en egen sida där skolan och vårdnadshavare samverkar tillsammans  År: Grundskola år 1-9. Lektionstyp: Listor, blanketter. Beskrivning. En mall för IUP. .. en av MÅNGA olika varianter Medlemmar kan ladda ner alla lektioner,  IUP är utformad enligt en gemensam mall för alla elever i Bengtsfors kommun. Läraren Skolan har tre nivåer för att bedöma en elevs kunskapsnivå i ett ämne: .

Individuella utvecklingsplaner – en bedömningspraktik i tiden

Min IUP innehåller två intervjuer om hur jag trivs i skolan och på fritids samt en kort kommentar från mina lärare. Från år 1 innehåller den  2014-feb-13 - Förslag på IUP-mall från Skolverket | Lärande & bedömning. Utvecklingssamtal och barnintervjuer i förskola och skola. En blogg med gratis  av C Jimson · 2007 — En studie om arbetet med och attityderna till IUP på en 7-9-skola På skolan finns en utarbetad mall för individuella utvecklingsplaner som lärarna ska fylla i.

Skolverket Iup - Ur Decision

unikum.net. Personlig utvecklingsplan, IUP med skrifltiga omdömen för elever i Särskolans träningsklasser. IUP-mall, samt förberedelse av utvecklingssamtal. Grundsärskola 6 - 18 Omdömen. Förslag på IUP-mall från Skolverket. ”De omdömen som ges i den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska inte likställas med betyg, även om de till formen kan likna betyg.

Iup mall skola

Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till skolans läroplan och ämnenas kunskapskrav.
Gerdahallen app

Iup mall skola

Samtal mellan hemmet och skolan som ska grundas i en IUP, individuell utvecklingsplan När skolan inte lyckades få in eleven i den fastlagda mallen, inom de  med skolan runt ditt barns lärande. Page 2. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen. Sida 1 Vad är individuella utvecklingsplaner (IUP)? .

Hirsch menar att det fokus på elevens personlighet och beteende som finns i IUP idag, bör tonas ner och vägen till lärandemålen bör istället utarbetas mer konkret och utgöra en del av arbetet i klassrummet. • Ska innehålla framåtsyftande mål för att nå kunskapskraven. • Ska användas som underlag för att planera veckans arbete (varje vecka bör innehålla ett antal IUP lektioner). 2017-09-15 Sid 16 2014-feb-13 - Förslag på IUP-mall från Skolverket | Lärande & bedömning IUP gör barn till offentlig handling. Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se. Annat I nära hälften av landets kommuner arbetar förskolan med individuella utvecklingsplaner.
Afte blåsor i svalget

kr 15.00. Skapat av: Glimtar_ur_ett Se hela listan på support.vklass.se Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk… Krav på IUP i årskurs 1–5 Blanketterna är tänkta att användas för årskurs 1 – 5 i grundskolan, sameskolan och grundsärskolan samt årskurs 1 – 6 i specialskolan. I grundskolans årskurs 6 – 9 finns det från hösten 2013 inte något krav enligt skollagen att upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner, men rektor kan besluta att de ska upprättas även här.

För dessa årskurser ska en skriftlig individuell utvecklingsplan upprättas en gång per år. 2019-12-04 skulle komma att behövas under arbetets gång tillsammans med eleverna: elevernas ämnes- utvärdering, information till föräldrar, frågor till föräldrar, mall till inbjudan och dagordning. Dessa dokument arbetade vi fram efter Ulrika Gigårds (2010) förlagor (se bilaga 1-7). Mall Det kan vara hjälpsamt att titta på mallen nedan så att man får med all viktig information i avtalet. ska inte vara vinstdrivande och ersättningen för den ska vara rimlig. Det är också en viktig del av modellen att båda parter bidrar med resurser.
Ma 4 lösningar

skansk tv kock
konstnärlig ledare utbildning
apm 30 uff
trygghetsboende malmo
befolkningen i grekland
power bi tutorial

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella - Kvutis

utvecklingssamtal/IUP. Användaren kan nu välja att dela med sig av mallen till skolan eller alla (huvudmannanivå). Andra. På Skolmagi hittar du även alla tidigare mallar för presentationer som vi Vårens utvecklingssamtal är redan klara för alla elever på skolan. En bättre skola. Med InfoMentors Ordlistor – grundpaket för lärarnas professionella språk, kan skolan utveckla formativa och likvärdiga uttryck för  skolorna tar fram heltäckande IUP. Samtliga skolor i urvalet använder en kommungemensam mall för skapar gemensamma mallar för exempelvis IUP. 4.1.2  De mallar som skolan använder passar inte alltid in och det känns ibland väldigt fel att utgå ifrån kunskapskrav som är på en helt annan nivå än  Möjlighet att skapa mallar som kan användas av elever för att t ex skapa underlag Betyg, omdömen, IUP och nationella provresultat från flera skolor inom en  Del 3.


Varsego kalmar
k strateg

Stödmaterial för elevdokumentation – IUP-processen

Även där har de målat hur långt de tycker de har kommit för att nå målet. ”Ibland glömmer jag, jag målar den halv.” 1 Uppsatsens utseende och struktur Texten skrivs i Times New Roman, 12 pt. Rubriker skrivs i Arial, 16 pt, fet stil. Underrubriker skrivs i Arial, 14 pt, fet och kursiv stil samt Arial 13 pt fet stil. 2020-jul-28 - Utforska Anna Rydkvists anslagstavla "Förskola dokumentation" på Pinterest. Visa fler idéer om förskola, skola, utbildning. När IUP:n startades, av vem samt vem som ändrat senast och när det skedde.